جاودانه ها


زنده یاد محمد علی صبری
زنده یاد محمد علی صبری

محل سکونت: 

تاریخ تولد: 

تاریخ اهداء: 

زنده یاد محمد مهدی مهر افروز فرد
زنده یاد محمد مهدی مهر افروز فرد

محل سکونت: 

تاریخ تولد: 

تاریخ اهداء: 

زنده یاد فریبا سرخی
زنده یاد فریبا سرخی

محل سکونت: 

تاریخ تولد: 

تاریخ اهداء: 

زنده یاد رضا نوروزی هادونی
زنده یاد رضا نوروزی هادونی

محل سکونت: 

تاریخ تولد: 

تاریخ اهداء: 

زنده یاد مائده منصوری
زنده یاد مائده منصوری

محل سکونت: کوشک میدان

تاریخ تولد: 15 ساله

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد بیژن اسفندیاری بیات
زنده یاد بیژن اسفندیاری بیات

محل سکونت: باجگاه

تاریخ تولد: 15 ساله

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد آسیه عزیزی
زنده یاد آسیه عزیزی

محل سکونت: قائمیه

تاریخ تولد: متولد 1347

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد الهام صابری نژاد
زنده یاد الهام صابری نژاد

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1369

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد بیژن دهقان
زنده یاد بیژن دهقان

محل سکونت: قائمیه کازرون

تاریخ تولد: 1353

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد مصطفی احمدی رجا
زنده یاد مصطفی احمدی رجا

محل سکونت: ممسنی

تاریخ تولد: 1370

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد زهرا مظفری
زنده یاد زهرا مظفری

محل سکونت: لامرد

تاریخ تولد: 1333

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد وحید دهقان
زنده یاد وحید دهقان

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1360

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد نوراله مرادی
زنده یاد نوراله مرادی

محل سکونت: یاسوج

تاریخ تولد: 1343

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد فریده قربانی کعبه وفا
زنده یاد فریده قربانی کعبه وفا

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1341

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد شیوا میرشکاری
زنده یاد شیوا میرشکاری

محل سکونت: کازرون

تاریخ تولد: 1382

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد  سعید غریب زاده
زنده یاد سعید غریب زاده

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1347

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد حسین انوری زاده
زنده یاد حسین انوری زاده

محل سکونت: پاسارگاد

تاریخ تولد: 1352

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد علی خوب
زنده یاد علی خوب

محل سکونت: زرقان

تاریخ تولد: 1349

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد مریم زارع
زنده یاد مریم زارع

محل سکونت: کوار

تاریخ تولد: 1337

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد رامین فریدونی سخا
زنده یاد رامین فریدونی سخا

محل سکونت: ممسنی

تاریخ تولد: 1378

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد اردشیر احمدی
زنده یاد اردشیر احمدی

محل سکونت: ممسنی

تاریخ تولد: 1349

تاریخ اهداء: 1

زنده یاد یداله روستا فارسی
زنده یاد یداله روستا فارسی

محل سکونت: مرودشت

تاریخ تولد: 1349

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد زهرا زارع
زنده یاد زهرا زارع

محل سکونت: سیدان

تاریخ تولد: 1380

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد محمد جواد کوهستانی
زنده یاد محمد جواد کوهستانی

محل سکونت: ارسنجان

تاریخ تولد: 1351

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد سید فرهاد حسینی
زنده یاد سید فرهاد حسینی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1378

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد حمید رضا بهرامی
زنده یاد حمید رضا بهرامی

محل سکونت: 

تاریخ تولد: 

تاریخ اهداء: 

زنده یاد سید احمد موسوی قصردشتی
زنده یاد سید احمد موسوی قصردشتی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1342

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد زهرا شکر فروش
زنده یاد زهرا شکر فروش

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1338

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد فردوس اسفندیاری بیات
زنده یاد فردوس اسفندیاری بیات

محل سکونت: باجگاه

تاریخ تولد: 1395

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد ماه ناز زارع
زنده یاد ماه ناز زارع

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1337

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد غلامحسین نجفی
زنده یاد غلامحسین نجفی

محل سکونت: روستای بند امیر از توابع مرودشت

تاریخ تولد: 1342

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد جواد عابدی
زنده یاد جواد عابدی

محل سکونت: داراب

تاریخ تولد: 1379

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد بهروز مهدی زاده
زنده یاد بهروز مهدی زاده

محل سکونت: کازرون

تاریخ تولد: 1344

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد ساسان حسنی ماسوله
زنده یاد ساسان حسنی ماسوله

محل سکونت: رشت

تاریخ تولد: 1356

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد سید جلال حسینی
زنده یاد سید جلال حسینی

محل سکونت: کوار

تاریخ تولد: 1342

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد فرشته منصوری
زنده یاد فرشته منصوری

محل سکونت: آباده

تاریخ تولد: 1373

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد کاووس کشتکار
زنده یاد کاووس کشتکار

محل سکونت: مرودشت

تاریخ تولد: 1338

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد علی حسین شیخی
زنده یاد علی حسین شیخی

محل سکونت: کازرون

تاریخ تولد: 1348

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد مجید شجاعی
زنده یاد مجید شجاعی

محل سکونت: سپیدان

تاریخ تولد: 1366

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد مسعود زمانی فارسی
زنده یاد مسعود زمانی فارسی

محل سکونت: خرامه

تاریخ تولد: 1372

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد حسن آبزن
زنده یاد حسن آبزن

محل سکونت: فیروزاباد

تاریخ تولد: 1369

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد محمد امین غلامی
زنده یاد محمد امین غلامی

محل سکونت: داراب

تاریخ تولد: 1317

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد طاها عسکری
زنده یاد طاها عسکری

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1393

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد وحید علی پور
زنده یاد وحید علی پور

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1367

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد نگهداری
زنده یاد نگهداری

محل سکونت: اباده

تاریخ تولد: 1335

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد علیرضا جمشیدی
زنده یاد علیرضا جمشیدی

محل سکونت: فیروزاباد

تاریخ تولد: 1368

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد فرشاد توانگر فر
زنده یاد فرشاد توانگر فر

محل سکونت: داریون

تاریخ تولد: 1368

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد لیلا زارع
زنده یاد لیلا زارع

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1378

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد محسن شایانی
زنده یاد محسن شایانی

محل سکونت: ممسنی

تاریخ تولد: 1371

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد فاطمه ابراهیمی
زنده یاد فاطمه ابراهیمی

محل سکونت: زرین دشت

تاریخ تولد: 1372

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد محمد علی آزادی جابری
زنده یاد محمد علی آزادی جابری

محل سکونت: خرامه

تاریخ تولد: 1334

تاریخ اهداء: 1395

زنده یاد وحید حلاج
زنده یاد وحید حلاج

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1371

تاریخ اهداء: 1395

ابراهیم رضایی
ابراهیم رضایی

محل سکونت: مرودشت

تاریخ تولد: 1365

تاریخ اهداء: 1395

هدایت محمدی حسام آبادی
هدایت محمدی حسام آبادی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1349

تاریخ اهداء: 1395

مرحوم خورشید پیروزی
مرحوم خورشید پیروزی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1346

تاریخ اهداء: 1395

علیرضا باقری
علیرضا باقری

محل سکونت: خرامه

تاریخ تولد: 1374

تاریخ اهداء: 1395

شجاع محمدی
شجاع محمدی

محل سکونت: سمیرم

تاریخ تولد: 1377

تاریخ اهداء: 1395

محمد حسین حیدری
محمد حسین حیدری

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1391

تاریخ اهداء: 1395

احمد زارعی نژاد
احمد زارعی نژاد

محل سکونت: مرودشت

تاریخ تولد: 1364

تاریخ اهداء: 1395

سعید نورورزی ارشد
سعید نورورزی ارشد

محل سکونت: فیروزاباد

تاریخ تولد: 1371

تاریخ اهداء: 1395

بهرام کردی
بهرام کردی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1364

تاریخ اهداء: 1395

نصراله رفعت مقام
نصراله رفعت مقام

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1346

تاریخ اهداء: 1395

شهسوار زارعی
شهسوار زارعی

محل سکونت: ارسنجان

تاریخ تولد: 1332

تاریخ اهداء: 1395

صادق گورکانی
صادق گورکانی

محل سکونت: فیروزاباد

تاریخ تولد: 1377

تاریخ اهداء: 1395

کرم طالبی
کرم طالبی

محل سکونت: کامفیروز

تاریخ تولد: 1369

تاریخ اهداء: 1395

فاطمه رمضانی سعدی
فاطمه رمضانی سعدی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1379

تاریخ اهداء: 1395

کریم جعفری
کریم جعفری

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1380

تاریخ اهداء: 1395

مسعود حسن زاده
مسعود حسن زاده

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1380

تاریخ اهداء: 1395

علیرضا امیر فرخ
علیرضا امیر فرخ

محل سکونت: مرودشت

تاریخ تولد: 1385

تاریخ اهداء: 1395

محترم میرصالح
محترم میرصالح

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1335

تاریخ اهداء: 1395

رحمت اله بهمن پور
رحمت اله بهمن پور

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1361

تاریخ اهداء: 1395

مصطفی پاساد
مصطفی پاساد

محل سکونت: مرودشت

تاریخ تولد: 1378

تاریخ اهداء: 1395

علی ستوده
علی ستوده

محل سکونت: زرقان

تاریخ تولد: 1381

تاریخ اهداء: 1395

شیدا حاتمی فارسی
شیدا حاتمی فارسی

محل سکونت: خرامه

تاریخ تولد: 1390

تاریخ اهداء: 1395

علی عباسی دشتکی
علی عباسی دشتکی

محل سکونت: مرودشت

تاریخ تولد: 1349

تاریخ اهداء: 1395

امید پیکان
امید پیکان

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1379

تاریخ اهداء: 1395

سعید افکاری
سعید افکاری

محل سکونت: لار

تاریخ تولد: 1369

تاریخ اهداء: 1395

نزاکت فرجی بلیانی
نزاکت فرجی بلیانی

محل سکونت: کازرون

تاریخ تولد: 1337

تاریخ اهداء: 1395

علی ابراهیمی
علی ابراهیمی

محل سکونت: 

تاریخ تولد: 1324

تاریخ اهداء: 1395

صمد آرین مهر
صمد آرین مهر

محل سکونت: لار

تاریخ تولد: 1353

تاریخ اهداء: 1395

باقر کریمی آخورمه
باقر کریمی آخورمه

محل سکونت: سد درودزن

تاریخ تولد: 1334

تاریخ اهداء: 1395

یحیی محمدی
یحیی محمدی

محل سکونت: فیروزاباد

تاریخ تولد: 1367

تاریخ اهداء: 1395

حجت اله هاشمی
حجت اله هاشمی

محل سکونت: بوانات

تاریخ تولد: 1334

تاریخ اهداء: 1395

قاسم اسماعیلی
قاسم اسماعیلی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1366

تاریخ اهداء: 1395

بهروز طیبی دوست
بهروز طیبی دوست

محل سکونت: کوار

تاریخ تولد: 1350

تاریخ اهداء: 1395

علیرضا برزگر
علیرضا برزگر

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1356

تاریخ اهداء: 1395

علی جان محمدی
علی جان محمدی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1332

تاریخ اهداء: 1395

ارشیا محوری
ارشیا محوری

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1385

تاریخ اهداء: 1395

ابراهیم نجفی کوهجردی
ابراهیم نجفی کوهجردی

محل سکونت: داراب

تاریخ تولد: 1335

تاریخ اهداء: داراب

فریبا صمصامیان
فریبا صمصامیان

محل سکونت: کازرون

تاریخ تولد: 1376

تاریخ اهداء: 1395

هوشنگ نجفی
هوشنگ نجفی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1352

تاریخ اهداء: 1395

داوود شیرزاد
داوود شیرزاد

محل سکونت: فیروزاباد

تاریخ تولد: 1363

تاریخ اهداء: 1395

حسین پیرا
حسین پیرا

محل سکونت: جم

تاریخ تولد: 1368

تاریخ اهداء: 1395

لشکر کوهی
لشکر کوهی

محل سکونت: شیراز

تاریخ تولد: 1326

تاریخ اهداء: 1395

آمنه احسان دوست
آمنه احسان دوست

محل سکونت: زرقان

تاریخ تولد: 1350

تاریخ اهداء: 1395

زهرا جعفری
زهرا جعفری

محل سکونت: ساکن بندرعباس

تاریخ تولد: 1373

تاریخ اهداء: 1395