کمک به بیماران کلیوی

هم اکنون نیازمند یاری و همت شما خیرین و نیکوکاران محترم هستیم

 

       شماره حساب های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

 

بانک پاسارگاد :    48623810

                                                           بانک ملی سیبا :   010193647001  

                       شماره کارت مجازی بانک پاسارگاد جهت پرداخت  ازطریق کارت به کارت :   5022291900041060