فتوای علما در زمینه اهداء عضو پس از مرگ مغزی

متن  فتوای حضرت امام خمینی ( ره ) :

سوال : پس از عرض سلام با کمال احترام به عرض می رساند : امروز در دنیا مساله مرگ مغزی پذیرفته شده است و در صورتیکه در فردی با کمک معاینات پزشکی و آزمایشات مخصوص مرگ مغزی مسلو شود زندگی او خاتمه یافته تلقی می شود . ادامه موقت زندگی چنین فردی به کمک  دستگاه تنفس مصنوعی و داروها میسر است و از اعضایی نظیر : قلب و کبد این افراد برای پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده می شود لطفا نظر مبارک را در مورد انجام چنین اعمال جراحی و برداشتن اعضای افراد با مرگ مسلم مغزی بیان فرمایید ؟

جواب : بر فرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد با اجازه صاحب قلب و کبد و امثال آن جایز است.

 

متن  فتوای حضرت ایت ا... العظمی خامنه ای :

سوال : احتراما" معروض میدارد تعدادی از بیماران به دلیل ضایعات مغز غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران ، فعالیت های قشر مغز خود را از دست داده ، در حالت اغماء کامل بوده و به تحریک داخلی و خارجی پاسخ نمی دهند . ضمنا" فعالیت های ساقه مغز را نیز از دست داده فاقد تنفس و پاسخ به تحریک متفاوت نوری و فیزیکی می باشند . در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیت های مورد اشاره مطلقا" وجود نداشته ، بیمار دارای ضربان خودکار قلب بوده که ادامه این ضربان هم موقتی و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعی به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور می باشد . این وضعیت در اصطلاح پزشکی مرگ مغزی نامیده می شود .

از طرفی نجات جان عده دیگری از بیماران منوط به استفاده از اعضاء مبتلایان به مرگ مغزی است .

با عنایت به این که بطور خلاصه بیماران با مرگ مغزی فاقد تنفس ، شعور ، احساسات و حرکت ارادی می باشند و هیچ گاه حیات خود را باز نمی یابند ، مستدعی است ارشاد فرمایید آیا در صورت احراز شرایط فوق می توان از اعضاء بیمار مبتلا به مرگ مغزی برای نجات جان بیماران دیگر استفاده کرد ؟

جواب : در فرض سوال استفاده از اعضاء بدن موصوف در صورتی که نجات نفس محترمهی متوقف بر آن باشد اشکال ندارد .

متن فتوای آیت اله مکارم شیرازی :

پیوند قلب یا کلیه یا اعضاء دیگر جایز است خواه آن عضو از انسان زنده ای گرفته شده باشد یا از میت و خواه آن میت ، میت مسلمان باشد یا غیر مسلمان قطع کرد و به بدن دیگری پیوند باشد .

هرگاه عضوی از مرده یا زنده جدا کنند و به دیگری پیوند زنند بطوریکه جزء بدن انسان دوم شود در این صورت نجس و قیه نیست و برای نماز هم اشکال ندارد .