اخبار


با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده نوشاد شیدایی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد نوشاد شیدایی 52 ساله که به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود، به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان نوشاد شیدایی

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد الیاس هاشمی شیری بیمار نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زد

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد الیاس هاشمی شیری 63 ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کبد شادروان الیاس هاشمی شیر

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد مهران مرید زاده بیماران نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زد

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد مهران مریدزاده 21 ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان مهرام مرید زاده به بیماران ک

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد فاطمه اقدسی دشتکی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد فاطمه اقدسی دشتکی 40 ساله که به علت تشنج دچار مرگ مغزی شده بود، به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان فاطمه اقدسی دش

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد معصومه فراز بیمارنیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زد

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد معصومه فراز 52 ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کبد شادروان معصومه فراز به بیمار کبدی 58 ساله از

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد عذرا هاشمی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد عذرا هاشمی 34 ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان عذرا هاشمی به بیمارا

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد یعقوب محمدی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد یعقوب محمدی 36 ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان یعقوب م

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء اعضای نوجوان 16 ساله محمد رضا غلامیان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد محمد رضا غلامیان 16 ساله به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به 4بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان محمد رضا

بیشتر بخوانید
با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد نادر رفیعی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد نادر رفیعی 59 ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان نادر رفیعی

بیشتر بخوانید
آیین تجلیل از خانواده های اهداء کنندگان عضو به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی 1396.08.30

به مناسبت گرامیداشت هفته حمایت از بیماران کلیوی؛ آیین تجلیل از خانواده‌های اهدا کننده عضو پس از مرگ مغزی در شیراز برگزار شد ظهر امروز آیین تجلیل ازخانواده‌های اهدا کننده عضو پس ا

بیشتر بخوانید
بازدید از بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی (23 الی 30 آبان ماه )

بازدید از بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی (23 الی 30 آبان ماه ) به همین مناسبت از بخش های پیوند ، هماهنگی پیوند اعضاء و مرکز دیالیزحاج رض

بیشتر بخوانید
در پنجمین روز از هفته حمایت از بیماران کلیوی ( 23 الی 30 آبان ماه )گردهمایی مسئولین بخش های دیالیز شیراز در انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس برگزار گردید .

در پنجمین روز از هفته حمایت از بیماران کلیوی ( 23 الی 30 آبان ماه )گردهمایی مسئولین بخش های دیالیز شیراز در انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس برگزار گردید . در این مراسم حاج

بیشتر بخوانید