شعبات انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس

لیست اسامی شعبات انجمن های خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس ----------------------------------------------------------------------------------- شهرستان فسا - مسئول انجمن جناب اقای ناظمی - فسا ، بلوار شهید رجایی - 07153352300 شهرستان جهرم - مسئول انجمن جناب آقای مصفا - جهرم ، شهرک فاطمیه – خ امیرکبیر – جنب اورژانس - 07154340002

All Comments (0)
No Comments