با اهداء اعضاء جوان 21 ساله علی عودی جان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافت

کلیه های زنده یاد علی عودی 21 ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 36 ساله ساکن لار و 40 ساله ساکن شیراز و کبد ایشان به بیمار کبدی 48 ساله از تهران اهداء شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments