اهداء اعضاء جوان 20 ساله شادروان عادل کردلو جان سه بیمار را نجات داد .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء جوان 20 ساله زنده یاد عادل کردلو 20 ساله ساکن شهر نودان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران کلیوی 38 ساله ساکن مرودشت و 56 ساله ساکن شیراز و بیمار کبدی 22 ساله ساکن کرمانشاه باری دگر به زندگی لبخند زدند . خداوند به خانواده ایشان صبر عطا فرماید روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments