با رضایت خانواده و اهداء اعضای کودک 4 ساله زنده یاد حمید رضا نیک خواه کودکان نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضای کودک 4ساله جان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافت . کلیه های زنده یاد حمیدرضا نیک خواه 4 ساله ساکن باشت کهکیلویه که به علت عقرب زدگی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 9ساله از شیراز و 9 ساله از فراشبند و کبد وی به بیمار کبدی 3 ساله از اصفهان اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد

All Comments (0)
No Comments