با رضایت خانواده و اهداء اعضاء کودک 4 ساله که دچار مرگ مغزی شده بود جان بیماران نیازمند عضو نجات یافت .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء کودک 4 ساله طاها نجفی ساکن قائمیه که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زدند. کلیه شادروان طاها نجفی به بیماران کلیوی 12 ساله ساکن بوشهر و 15 ساله از قیر و کارزین و کبد وی به بیمار کبدی 6ساله از شادگان اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments