با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد نادر رفیعی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد نادر رفیعی 59 ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان نادر رفیعی به بیماران کلیوی 60ساله ساکن پارسیان و 58 ساله ساکن یاسوج وکبد ایشان به بیمار کبدی 54 ساله از آذربایجان شرقی اهدا شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments