در اولین روز هفته حمایت از بیماران کلیوی ، نشست خبری با حضور خبرنگاران برگزار گردید

در اولین روز هفته حمایت از بیماران کلیوی نشست خبری با حضور خبرنگاران صدا و سیما ، نشریات و روزنامه ها در محل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس برگزار گردید

All Comments (0)
No Comments