با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد الیاس هاشمی شیری بیمار نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زد

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد الیاس هاشمی شیری 63 ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کبد شادروان الیاس هاشمی شیری به بیمار کبدی 63 ساله از سیرجان اهدا شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments