با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد سعید غریب زاده بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

با رضایت به اهداء اعضاء شادروان سعید غریب زاده متولد 1347 ساکن شیراز که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند . کلیه های شادروان سعید غریب زاده به بیماران کلیوی 66 ساله از گناوه و 68 ساله از لار و کبد وی به بیمار کبدی 57 ساله از شیراز اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments