زندگی دوباره با اهداء عضو زنده یاد حسین انوری زاده

کبد شادروان حسین انوری زاده 43 ساله ساکن پاسارگاد که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به بیمار کبدی 49 ساله ساکن بابل اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments