سخنرانی آقای دکتر عزت زادگان فوق تخصص کلیه و فشار خون در مدرسه طمراس رحیمی

به مناسبت دومین روز هفته حمایت از بیماران کلیوی آقای دکتر عزت زادگان فوق تخصص کلیه و فشار خون برای والدین دانش آموزان مدرسه طمراس رحیمی ( متوسطه اول ) در مورد پیشگیری از بیماری های سنگ کلیه سخنرانی نمودند و پرسش های والدین را در این زمینه پاسخگو بودند .

All Comments (0)
No Comments