با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد رضا اسماعیلی خادم حرم مطهر حضرت شاهچراغ ع بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند.

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد رضا اسماعیلی از خادمان حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام ۳۰ ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به ۳ بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های این مرحوم به بیماران ۲۱ ساله و ۳۹ ساله از بیرم لارستان و روستای روبار سپیدان پیوند زده شد. کبد شادروان رضا اسماعیلی نیز به بیمار ۴۵ ساله از بندرعباس اهدا شد. عمل‌های جداسازی و پیوند در بیمارستان ابوعلی سینا انجام شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments