با رضایت خانواده واهداء اعضاء زنده یاد بیژن دهقان بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد بیژن دهقان 42 ساله ساکن کازرون ( قائمیه ) که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زدند. کلیه شادروان بیژن دهقان به بیمارکلیوی 48 ساله ساکن داراب و کبد وی به بیمار کبدی 46 ساله از فیروزاباد اهداء شد .

All Comments (0)
No Comments