با رضایت خانواده واهداء اعضاء زنده یاد اردشیر احمدی بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت به اهداء اعضاء شادروان اردشیر احمدی متولد 1349 ساکن ممسنی که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند . کلیه های شادروان اردشیر احمدی به بیماران کلیوی 48 ساله از دهدشت و 48ساله از شیراز و کبد وی به بیمار کبدی 38 ساله از گرگان اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments