با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد فاطمه اقدسی دشتکی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد فاطمه اقدسی دشتکی 40 ساله که به علت تشنج دچار مرگ مغزی شده بود، به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان فاطمه اقدسی دشتکی 40 ساله به بیماران کلیوی 20ساله از کازرون و 48 ساله ساکن یاسوج وکبد ایشان به بیمار کبدی 28 ساله از یاسوج اهدا شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments