با رضایت خانواده و اهداء اعضای کودک 9ساله جان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافت

. کلیه های زنده یاد علیرضا فتاح تفتی 9 ساله ساکن صفا شهر که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 50 ساله از شیراز و 16 ساله از خفر و کبد وی به بیمار کبدی 39 ساله از زاهدان اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد

All Comments (0)
No Comments