بازدید از بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی (23 الی 30 آبان ماه )

بازدید از بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی (23 الی 30 آبان ماه ) به همین مناسبت از بخش های پیوند ، هماهنگی پیوند اعضاء و مرکز دیالیزحاج رضا ابراهیمی واقع در بیمارستان ابوعلی سینا بازدید به عمل آمد . در این مراسم حاج آقا معینی مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ملک حسینی بنیانگذار بیمارستان پیوند اعضاء تقدیر و سپاس ویژه نمودند و همچنین از تمامی پزشکان ، پرستاران ، پرسنل و دست اندرکاران بیمارستان که با تلاش شبانه روزی خود به بیماران خدمت می کنند قدردانی نمود و کار بزرگ و وصف ناپذیر ایشان را ستود و بیان نمود که با هیچ زبان و قلمی نمی توان همت و از خود گذشتگی و ایثار شما را وصف نمود و تنها از خداوند متعال سلامتی و سربلندی ایشان را خواستار شد . در این مراسم اساتید، پزشکان و سر پرستاران محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز ضمن تبریک هفته حمایت از بیماران کلیوی از زحمات انجمن در جهت یاری رساندن به بیماران دردمند کلیوی قدردانی نمودند .

All Comments (0)
No Comments