با رضایت خانواده واهداء اعضاء زنده یاد زهرا مظفری بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء کبدمرحومه زهرا مظفری 62 ساله ساکن لامرد که دچار مرگ مغزی شده بود بیمار نیازمند کبد بار دیگر به زندگی لبخند زد ، بیمار کبدی 55 ساله ساکن اذربایجان غربی و پوست ایشان به بیماران نیازمند اهد شد .

All Comments (0)
No Comments