با رضایت خانواده واهداء اعضاء زنده یاد مائده منصوری دانش آموز کلاس دهم بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد مائده منصوری دانش آموز کلاس دهم که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زدند. کلیه های شادروان مائده منصوری به بیمارکلیوی 31 ساله ساکن بوشهر 18 ساله از فسا و کبد وی به بیمار کبدی 41 ساله از شیرازاهداء شد .

All Comments (0)
No Comments