با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد عزت غفاری بیماران نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زدند

با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد عزت غفاری 62 ساله ساکن شیراز که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود بیمار کبدی 53 ساله ساکن کرمانشاه باری دیگر سلامتی خود را باز یافت روحش شاد و یادش گرامی باد.

All Comments (0)
No Comments