با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد محمد رضا غلامیان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد محمد رضا غلامیان 16ساله ساکن شیراز که به علت تشنج دچار مرگ مغزی شده بود، به 4 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های این شادروان به بیماران کلیوی 37 ساله و دیگر کلیه و پانکراس ایشان به بیمار کلیوی دیابتی 31 ساله ساکن رفسنجان وکبد ایشان به بیماران کبدی 36 ساله از کرمانشاه و نوزاد 13 ماهه از ایلام اهدا شد. روحش شاد و یادش گرامی باد

All Comments (0)
No Comments