با رضایت خانواده و اهداء اعضای نوجوان 16 ساله محمد رضا غلامیان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد محمد رضا غلامیان 16 ساله به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به 4بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان محمد رضا غلامیان به بیماران کلیوی 36 ساله ساکن شیراز و دیگر کلیه و پانکراس ایشان به بیمار کلیوی دیابتی 31 ساله از رفسنجان و کبد ایشان به بیماران کبدی 36 ساله از کرمانشاه و 13 ماهه از ایلام اهدا شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments